privacybeleid

Privacyverklaring van Zie Den Bosch alsmede van Willems Fotografie.

1 Inleiding

De persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking heeft gesteld worden met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de AVG- regelgeving. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en geven in deze verklaring weer hoe Zie Den Bosch dat doen en daarmee omgaan.

2 Contactgegevens

Zie Den Bosch

Rozemarijnstraatje 5

5211 NS ’s-Hertogenbosch

E-mail:

Telefoon: 0631916469

Zie Den Bosch staat ingeschreven als handelsnaam onder Willems Fotografie onder het KVK-nummer; 63512831

 

3 De persoonsgegevens die wij verwerken

Zie Den Bosch verwerkt uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons heeft verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

  • Naam, e-mail en telefoonnummer

4 Het doel van de verwerking van uw in punt 3 genoemde persoonsgegevens

De verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor:

  • De organisatie van deelname aan de activiteiten
  • Voor de coördinatie en uitvoering van de activiteiten
  • Voor toesturen van de gemaakte foto’s
  • Verzenden van informatie over deelname aan de activiteiten zoals reserveringsbevestiging alsmede voor bereikbaarheid bijvoorbeeld voor gewijzigde omstandigheden.

5 Foto’s

Eventuele foto’s of ander beeldmateriaal worden door Zie Den Bosch alleen voor openbare doelen gebruikt na goedkeuring van betrokkene. Dit kan zijn voor een publicatie op onze website of op onze social mediakanalen; Instgram, LinkedIn en Facebook.

 

6 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Zie Den Bosch bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Daarbij hanteren wij een termijn voor verwijdering van twee maanden na afloop van de aangemelde activiteit.

7 Bijzondere persoonsgegevens en de website.

Onze website verzamelt geen gegevens van websitebezoekers die gebaseerd zijn op leeftijd geslacht, functie en herkomst. Wij kunnen alleen het aantal bezoeken aan onze website zien.

8 Geautomatiseerde besluitvorming.

Zie Den Bosch neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

9 Delen van persoonsgegevens met derden.

Zie Den Bosch verstrekt geen informatie over de door u aangeleverde persoonsgegevens aan derden.

10 Cookies of vergelijkbare technieken

Zie Den Bosch gebruikt géén cookies of vergelijkbare technieken.

11 Uw recht van inzage van uw gegevens, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdracht, het maken van bezwaar en het uw klachtrecht bij de toezichthouder.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zie Den Bosch

Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens waarover Zie Den Bosch beschikt in een computerbestand naar u of en ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en overdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen per aangetekende post naar het onder punt 2 genoemd adres of naar ons email adres: 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Voor bescherming van uw privacy schermt u de pasfoto, de MRZ zone (strook met nummers onderaan het paspoort) en het Burgerservice nummer af of maakt deze onherkenbaar. Uiteraard wordt de kopie van uw identiteitsbewijs direct na inzage vernietigd door ons.

Binnen vier weken reageren wij op uw verzoek.

Zie Den Bosch wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

12 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zie Den Bosch vindt de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In organisatorische zin door bepaalde en beperking van toegankelijkheid van dossiers en printbestanden en verder door beveiliging van computer website en opslagsysteem, zodat die beveiligd zijn voor virussen, hackers, spyware en andere schadelijke software. De beveiliging wordt voortdurend voorzien van updates.

Met een organisatie die voor ons persoonsgegevens verwerkt zoals bijvoorbeeld een reserveringssysteem maken wij afspraken over de beveiliging daarvan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn bij ons of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op middels een van de in punt 2 genoemde contactgegevens.

Slot

Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaringen vragen voor ons hebben dan horen wij het graag van u. Dit kan door een email te versturen naar